Asociace sommelierů ČR

 • Asociace sommelierů ČR zastřešuje
  • profesionální sommelieryASSOCIATION DE LA SOMMELLERIE INTERNATIONALEidth=":0:00;">ifloa":0ght">; mgetinopsp: 30;">title="" wiprofacov sky v garong>omiispan>prmilov sky vínspan>prhe" léprgarong>omická zařízí: bsp;za/span>zapan style="font-sifamily: Verdana>zapaong>zapan style="font-sifamily: Verdana>zaVáess 1998 byla ASRzapan style="font-sifamily: Verdana>zapaong>zapan style="font-sifamily: Verdana>zapořádá každoročně0:0ee málnř Ča dustace soa dalš soak v rsomll_upráci s rtners.y.ptan>zapan style="font-sifamily: Verdana>zaKromě0těchtoee tká some kale Vexkurze do výrob sch podik Ča zájezdyame garong>omické rsletrhy (Vinex Brno, VinExpo Bordeaux, ProWein Düsseldorf, VinItaly Verale atd.)./span>zapan style="font-sifamily: Verdana>zapaong>zapan style="font-sifamily: Verdana>zasprepavebalně0úasy t viesletrhu paong>zapan style="font-sifamily: Verdana>zapaong>zapan style="font-sifamily: Verdana>zaŠkolí Vpořádá i rhe" léAnbsp;zapan style="font-sifamily: Verdana>zapuapaong>zapan style="font-sifamily: Verdana>zaDo ociace sommelierů ČR zapan style="font-sifamily: Verdana>zaKažd lenov získává ročn Vpednplet: asy opisubsp;WINEamp; SpDEGUSTIONALa>zapuapaong>
  • zaprong>t>mmelierů,bsp;omii (2bsp;zaprong>zaprn style="font-size:16p0;">t>podmíněno sženo Vmbsp;(2bsp;zaprong>t>milov scibsp;zaprong>t>garong>omické
  • zaprong>omické lenoví Mstrong>t>garong>omická zařízí: - reartuface,he" ly atd. (5bsp;
  • zaprong>t>V.I.P. výhodyaofe jednotl c so(5 000 Kč)lian>
  • zaprong>t>mpecilní vieýhodyaofe jednotl c so(3 000 Kč)lian>
  • zaprong>t>firmy a jeich zamě tanci (15 000 Kč)lian>
  • zaprong>t>mpecilní vieýhodyaofe firmy (50 000 Kč)lian>
  • zaprong>t>V.I.P. výhodyaofe firmy (100 000 Kč)lian>zapuapbsČnové předíspěvkyzaČnové předíspěvky je mennébsp;
  • zaprong>omických mll_ečnost M. stan>zaSeznam firní ch lenovůstan>: 40;">t>phref="http://www.sobert.pnczzaprn style="font-size:16p2;">zapaong>ift-size:16 1.1em>zapan style="focolor: rgb(0, 0, 0)>AsoHOLD Czech Republicbsp;: 40;">t>prong>zaphref="http://www.socchus.pnczzaBACCHUS VINS ET CHAMPAGNESst: 40;">t>prong>: 40;">t>prong>: 40;">t>phref="http://www.sovinus_0nczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>phref="http://www.soobal_w-nes.pnczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>prn style="focolor:#000000>zaprong>imgetinoft">: 40;">t>phref="http:/s/www.soormet Srvices_0nczzaGOURMET SERVICESst: 40;">t>phref="http://www.sobher Pnczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>phref="http://www.sorunni.pnczzaKARLOVARSKÁ KORUNNÍst: 40;">t>phref="http://www.somerlopnczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>phref="http://www.sokrosvin.pnczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>phref="http://www.sokoet-nnessy_0cznczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>phref="http://www.so1 Pnczzaprn style="focolor:#000000>zaPREMIER WINESamp; SpiPIRITSptan>: 40;">t>phref="http://www.somy_c-intreau.pnczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>phref="http://wwadvum.pncz/obsah/47-sklo-edel.p">RIEDEL- AD VIVUMst: 40;">t>prn style="focolor:#000000>zaprong>SAN PELEGRINOst: 40;">t>phref="http://www.sohann_wwom/enzapan style="focolor: rgb(0, 0, 0)>Asprong>: 40;">t>prn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>phref="http://www.sonne_yhumidoPncz/home.htmlt>prn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>prong>zaVOC ZNOJMOptan>: 40;"> line-ight=":0:9.2000007629395;">t>phref="http://www.sowirtners.pnczzaprn style="focolor:#000000>zaprong>: 40;">t>prn style="focolor:#000000>zaprong>zabsp;iv> nt-size:16 lget=r> line-ight=":0:.6em>zaprong>
   zabsp;iight=":074;">ifloa":0ft">; mgetinopsp: 10;">title="" wiiight=":0:00;">imgetinopsp: -50;">title="" wipdiv class="fout -attachnt P>Náhle 270965xpednčtenostrn>phref="ht/pno"t/" cltle="" Zrazekitltlskovou verzilylránky."lass="mepno"tage"> onclickfodtndow.open(this.ef="); return falserel="linofollow"img src="htites/deall/modus/premo"t/on ppremo"t_on p.gifalt="Víerze ofeotlskcltle="" erze ofeotlskcldth="1506height="1506"lass="mepno"taon pngno"taon p-mgetinwiphref="ht/pno"tmail/" cltle="" Sd blthis ge"> by email."lass="mepno"tamailtel="linofollow"img src="htites/deall/modus/premo"t/on pprmail_on p.gifalt="VSd blby emailcltle="" Sd blby emailcldth="1506height="1506"lass="mepno"taon pngno"taon p-mgetinwiphref="ht/pno"tpdf/" cltle="" ZrazekitlPDF verziltétoeelránky."lass="mepno"tagdf div>
   © href="http://www.sommeliers.cz/sitarget="_blpspAsociace sommelierů ČR • lan class="fian pacenzapan stass="fiu">infostrn>mmelierůs [dot] czptan> za použití technologie phref="http:/s/www.soacquiaom/enzaAcquiah1a> phref="http:/s/www.sodrupal.orgnzaDrupala>
   div>