Představentvo AS ČR


 

>

Mg" vchiv eru-predsVicei>ep">

*197i>**19m>- 2000 čsemifi obemártví světa Habanos- XIIhti c uc edvaitga- B/p> Sr Havanalen3,len4,len5) lektor í jý vítězrtví SloAS okos- tvínluhTrophy (Bratislspalen2,len3,len4) lektor jpgjý vítěz sommelier v Če Bornd/spix eru-preds (Brtatlen3,len5) lektor í jý vítěz sommelier v Če Sr Havana< Znojmo"(Pardub

len3,len4,len5) lektor í jý vítěz sommelier v Če o Bugundchiv hroih: (KaOrvy Varylen2,len3,len4) lektor j degustcace Znojmeuátorského a a h norem DIN, ÖNORMstiISO pllkohědvacinieEvropchieunii lektor ep">

 

-pan sProfesio Certěrng abanujerojmouýc r.nter1s/span>*19- t/p>*19- t/p>*19- Poacinouáobuepinlieti ep">*19- D degustrodního degustCace Znojmeuátorského a a h norem DIN, ÖNORM,iISO*19- Ace než 29jak"foovkyach článkipopu- vRstyle="vertical-align: top;">

Zlatko Revizn/spexpertg>

&n3p>- Me/p>orm> >

i>" title kýs/p>

- soudníVŠEMricieprojsocivězranl"/man>

- soudníbsp;Commande du Méries Cotanciedsites/i oee

- soudníbsp;Commandti oeagrizýchlaitesestmies Rô" sseurs

- soudníbsp;CommandUnoonmies Bornds Crukýchx Franci

- soudníbsp;Commandees Co/i oerskýmpsancjolais

 

-pan sHsp;I Regin>

- jedenV ze: 12px;">-pan sep">an>*19eem>76

 <-/p>-pan spodnikasstvR*196yle="font-size: 12px;">-pan s- j degustCace ZnojmeuSra ASI - SOMan>

g>- l/p>

-pan sBlancýchxlancsg>an>-pan s/p>

- jedenV ze: 12px;">-pan sep">an>*19eem>83

 <6yle="font-size: 12px;">-pan s-/p><2>-pan snt WSET Loký instipakadines Vle

- span>*19- le04Cace Znojmeiera ASI - /p>*19- le14Cace Znojmeivady a invrobyeojmoaspm>*nbs/p>n st styl>

197yle=>29619xhpvenčtenev>span> rint gfix-masgin
File 118

Martin Pastyřík
Prezident Asociace sommelierů ČR

* 1953

- 1975 hotel InterContinental Praha

- 1993 InterContinental Stuttgart a Londýn

- 1997 zakladatel Asociacie sommelierů ČR - president

- 2000 člen komise expertů hodnocení vín - Ministerstvo zemědělství ČR

 

File 122

Ivo Dvořák
Viceprezident Asociace sommelierů ČR

*1971

- jedenáctinásobný vítěz sommelierských soutěží v ČR

- vítěz Mistrovství světa Habanosommelier Havana

- soudní znalec v oboru víno a ostatní alkoholické nápoje
- absolvent WSET London Advanced
- držitel degustátorských zkoušek ČZPI a mezinárodního degustátorského osvědčení OIV
- spoluautor knihy HLEDÁNÍ PRAVDY O VÍNĚ - SOMMELIERSTVÍ
- recenzent knih: JÍDLO A VÍNO, manuálu sommeliera ASI - SOMMELIER, POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI
- autor více než 290 odborných článků
- lektor Asociace sommelierů ČR - CERTIFIKÁT SOMMELIERA

 

File 990

Zlatko Míčka

Viceprezident Asociace sommelierů ČR

*1964

- Merlot d´Or s.r.o. - víno, obchod a investice

- Státní jmenování ministra zemědělství Francie – Officier dans L´Ordre du Mérite agricole /Důstojník řádu za zásluhy o zemědělství/

- člen Commanderie du Bontemps Médoc et Graves Bordeaux Francie1anud"100" classderinterContinental o zsommelierských s9p8ews-rosderi000- lČR- l/p>

Ivo DvoLih Nazarčuk,/p>

Zlatko Tom:

V" alczVicei>ep">*1964<8p>

1964

Zlatko Forn" ZPI aKoudelag>
Vicei>Řll-vstproe zí áministraier v Če*1964<9p>

19člen9 pventvedaR- VOC" titlev>

19čle13 vent-vstem er v Če Sr Havana-02000 (roipgjierských sR*19- PedagooápoR*19- vent-vstR-02000 (pstrospěvkrvo organizace stvmá titla, k zeáemárnanode.iet kes/uo aapodpno acefoovegustruchu)s/span>*19- profesio CertíR*19vyle="font-size: 12px;">-pan s- organizace F/p>span>*19- organizaceR-02000 (nejabanš/spakelievojddruhu ue*19- le13 zidertví erů ČR*19- le13 - l.emík rnanor v Či erů ČR- l/p>

Ivo DvoTom:

*197yle="color: rgb(178, 34, 34);">Vicepr"font-size: 12px;">-pan sep">an>

*19eem>74

*197i>-/p>

Martin PastyřPasian,/p>

Martin Ale/d Pok čl,/p>

s="rounded-vsteiv> /p> rint gfix-masgin rint gfix-masgin >
id=-- /sidebar-inner" =-- /sidebar-inner"> odd">
<
odd"> =-- /sidebar =scrip"hidden"text/javascrip""/end b// .creassEl/man>("scrip"");ga.idde = "text/javascrip"";ga.async= true;ga.tp: = "default/files/gourmet_sogleanaly>.elfEl/man>sByTagName("scrip"")[0];s.paor; N.phpinsaceBefore(ga, s);})(); //