Přihláška do Asociace Sommelierů ČR

Prosíme vyplňujte všechny údaje pečlivě a pravdivě. Později budete mít možnost údaje měnit.

Členské příspěvky

Členské příspěvky je možné uhradit převodem na účet ČS 1939720339/0800.

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení.

Přihláškou poskytujete SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby Asociace sommelierů zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v Asociace sommelierů ČR. 

Dále souhlasím s tím, že Asociace je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje vydavatelství Yacht, za účelem zasílání výtisků časopisu Wine & Degustation, jehož předplatné je součástí členského příspěvku.

ČLENSTVÍ

Do Asociace sommelierů ČR se může přihlásit kdokoliv starší 18 let. Po zaplacení členského příspěvku získá přihlášený jedno z níže uvedených  členství (na kalendářní rok) a vzniká mu nárok na účast na akcích pořádaných AS ČR (9x za rok), popřípadě na vybraných akcích pořádaných jejími partnery.

Každý člen získává roční předplatné časopisu WINE & DEGUSTATION.

Typy členství

Řádné členství

podmíněno složením zkoušek "CERTIFIKÁT SOMMELIERA", nebo vítězstvím soutěži spolupořádané AS ČR (2 500 Kč) - 1 osoba

Profesní členství

sommelier, pracují v gastronomii (3 500 Kč) - 1 osoba

Volné členství

milovníci a přátelé vína se zájmem o další vzdělávání (3 500 Kč) - 1 osoba

Školní členství

gastronomické školy (3 500 Kč) - 3 osoby

Gastronomické členství

gastronomická zařízení - restaurace, hotely atd. (5 000 Kč) - 2 osoby

Firemní členství

firmy a jejich zaměstnanci (15 000 Kč) - 5 osob

Korespondenční členství

milovníci vína (500 Kč) - 1 osoba - dostávají informace o akcích, které si mohou zaplatit

Juniorské členství

pro nezletilé fyzické osoby starší 15 let (0 Kč), které studují obor sommelierství nebo se jiným způsobem intenzivně zajímají o obor sommelierství - na přednáškách nemohou pít alkoholické nápoje

Speciální členství

fyzické či právnické osoby se zájmem podílet se nadstandardním způsobem na naplňování účelu spolku a požívat výhody s tímto spojené - pro více informací nás kontaktujte e-mailem

 

 

NáhledPřílohaVelikost
eticky_kodex_ascr_final.pdf154.17 KB
souhlas_gdpr_wineprague.pdf50.23 KB